top of page

Arbetsrätt

Vill du att vi kontaktar dig?

Arbetsrätt och hantering av anställningar i allmänhet är en nyckelfråga för varje arbetsgivare, och det är viktigt att både erbjuda konkurrenskraftiga ersättningspaket som tillgodoser företagets behov, och att veta hur man hanterar en omstrukturering, säger upp personal - eller bestrider felaktig uppsägning - samt för förhandlingar med facket.

Området omfattar även att upprätta incitamentsprogram för ledningen och övriga nyckelpersoner, inklusive aktieoptioner, warrantprogram och avtal om sweat equity.

Våra tjänster inkluderar:

  • Incitamentsprogram
  • Anställningsavtal
  • VD-avtal 
  • Uppsägningar, avsked och andra förändringar i anställningsförhållanden
  • Omstruktureringar
  • Fackliga förhandlingar
  • Generell rådgivning beträffande arbetsgivaransvar
  • Tvistelösning

Rekommenderad läsning:

bottom of page