top of page

Bolagsrätt

Vill du att vi kontaktar dig?

Bolagsrätt inkluderar en rad för bolaget centrala frågor, från att sätta upp ett nytt bolag, genomföra omstruktureringar och ägarbyten, samt löpande hantering av bolagsformalia, ansvarsfrågor för styrelse och VD, och finansieringsfrågor. 

 

Våra tjänster inkluderar:

  • Ägar- och bolagsstrukturer
  • Upprättande av joint ventures 
  • Aktieägaravtal (producera och förhandla)
  • Aktieöverlåtelseavtal (producera och förhandla)
  • Bolagsstämmor och annan bolagsformalia (inklusive nyemissioner)
  • Styrdokument
  • Löpande rådgivning och stöd för styrelse, ledning och ägare

Rekommenderad läsning:

bottom of page