top of page

Incitamentsprogram

Vill du att vi kontaktar dig?

​Incitamentsprogram är en central del i växande och mogna bolags tillväxtresa, och dess förmåga att attrahera och bibehålla kompetent personal. Vi har lång erfarenhet att, på ett pragmatiskt sätt, ta fram och implementera lämpliga strukturer för incitament utifrån det specifika bolagets förutsättningar och behov. 

 

Våra tjänster inkluderar: 

  • Kompensationspaket och incitamentsprogram 
  • Teckningsoptioner, köpotioner, kvalificerade personaloptioner och cash-program
  • Vestingavtal
  • VD-avtal 
  • Upplösning och omstrukturering av befintliga incitamentsprogram
  • Lång- och kortfristiga kontantbonusprogram

Rekommenderad läsning:

bottom of page