top of page

Företagstransaktioner

Vill du att vi kontaktar dig?

Vi rådger vid företagsförvärv, investeringsprocesser och exits (allmän M&A).

Våra tjänster inkluderar:

 • Företagsförvärv/överlåtelser (M&A)
 • Investeringsprocesser
 • Legal due diligence
 • Projektledning
 • NDA
 • Term sheets
 • Aktieöverlåtelseavtal
 • Aktieägaravtal
 • Löpande och generell rådgivning
 • Incitamentsprogram och earn-out strukturer
 • Rådgivning avseende både majoritets- och minoritetsfrågor

Rekommenderad läsning:

bottom of page