top of page

Kommersiella avtal

Vill du att vi kontaktar dig?

Strukturering och granskning av avtal och transaktioner mellan företag, inklusive frågor som rör marknadsföring, joint ventures, allmänna kontrakt samt affärsförhållanden i allmänhet.

Våra tjänster inkluderar:

  • Kommersiella avtal (upprättande, granskning och förhandling)

  • Transaktionsavtal

  • Upprättande av joint ventures och andra partnerstrukturer

  • Granskning av och rådgivning om nuvarande avtal och affärsrelationer

  • Förhandlingar

  • Tvistlösningar

Rekommenderad läsning:

bottom of page