top of page

Affärsjuridik

Vill du att vi kontaktar dig?

Vi rådger och hanterar frågor som rör generell affärsjuridik, d.v.s. det som rör affärstransaktioner och affärsrelationer.

 

Våra tjänster inkluderar:

 • Löpande rådgivning till ledning, styrelse, aktieägare och andra investerare
 • Att fungera som extern bolagsjurist med ansvar för de löpande juridiska frågor som uppkommer i verksamheten
 • Hantera processer och specifika projekt
 • Kommersiell avtalsrätt
 • Företagstransaktioner
 • Tvistelösningar
 • Arbetsrätt
 • Investeringsprocesser
 • Bolagsrätt/bolagsstyrningsfrågor
   

Rekommenderad läsning:

bottom of page