top of page

Bolagsrätt

Aktier, stamakter och preferensaktier - vad är skillanden?

En aktie är en andel i ett företag som ger dig (i) medbestämmande-rättigheter över bolaget, och (ii) ekonomiska rättigheter i förhållande till bolaget som helhet. Utgångspunkten är att det finns ett aktieslag, och att alla aktier i detta aktieslag har samma rättigheter. Men – det finns en rad möjligheter att differentiera mellan aktier (och därmed aktieägare).

En vanlig modell är att ha stamaktier och preferensaktier. Stamaktierna är de ”vanliga” aktierna i ett sådant bolag, och preferensaktierna intar en särställning vad gäller de ekonomiska rättigheterna.


De intar en ställning som hamnar ”mellan” bolagets borgenärer och ”vanliga” aktieägare genom att de ges en förtur i förhållande till de ”vanliga” aktieägarna vad gäller att utfå utdelning och ersättning vid en likvidation av bolaget.

 

Turordningen när det gäller rätt att utfå betalning från bolaget – så långt bolagets pengar alls räcker – blir i många fall som följer.

 

  1. Långivare och andra skulder

    (alla som har an fordran på bolaget, inklusive löneanspråk)

  2. Preferensaktier

  3. Vanliga aktier

 

I ett läge där en investerare går in och finansierar ett bolag när det är högre risk, eller där investeraren helt enkelt har en stark förhandlingsposition, kan denna kräva att få preferensaktier så att om bolaget inte går som tänkt, kanske det t.o.m. blir en konkurs, så är dennas anspråk på att återfå sin investering prioriterat.

 

Vad gäller de ekonomiska rättigheterna så kan det finnas en myriad av aktieslag och olika mer eller mindre kreativa rättigheter och skyldigheter kopplade till dessa i förhållande till ett och samma bolag. Hur vet man då vad som gäller? Skillnaderna kommer i regel att framgå av ett av två dokument. Framförallt ska dessa frågor regleras i bolagsordningen som är offentlig och därmed tillgänglig och bindande för dig som tredje man om du köper aktier i bolaget. I andra hand kan ekonomiska skillnader regleras i aktieägaravtalet, det är inte offentligt och kommer inte binda dig som köper aktier i bolaget om du inte väljer att bli part till avtalet.

 

Så i ett fall där du vill ta in en investerare, är på väg in i ett bolag, eller behöver hitta en mer nyanserad modell så känn dig inte låst! Med kreativitet och erfarenhet går det mest att lösa, och det är viktigt att veta vad man vill åstadkomma och sin relativa position till övriga aktieägare. För att nämna några modeller:


-        Participating preference shares

-        Non-participating preference share

-        Deferred preference shares  

-        Growth shares - Tracker shares

 

Stockholm: 2023-12-27

Författare: Katarina Strandberg

En vanlig modell är att ha stamaktier och preferensaktier. Stamaktierna är de ”vanliga” aktierna i ett sådant bolag, och preferensaktierna intar en särställning vad gäller de ekonomiska rättigheterna.


De intar en ställning som hamnar ”mellan” bolagets borgenärer och ”vanliga” aktieägare genom att de ges en förtur i förhållande till de ”vanliga” aktieägarna vad gäller att utfå utdelning och ersättning vid en likvidation av bolaget.

 

Turordningen när det gäller rätt att utfå betalning från bolaget – så långt bolagets pengar alls räcker – blir i många fall som följer.

 

  1. Långivare och andra skulder

    (alla som har an fordran på bolaget, inklusive löneanspråk)

  2. Preferensaktier

  3. Vanliga aktier

 

I ett läge där en investerare går in och finansierar ett bolag när det är högre risk, eller där investeraren helt enkelt har en stark förhandlingsposition, kan denna kräva att få preferensaktier så att om bolaget inte går som tänkt, kanske det t.o.m. blir en konkurs, så är dennas anspråk på att återfå sin investering prioriterat.

 

Vad gäller de ekonomiska rättigheterna så kan det finnas en myriad av aktieslag och olika mer eller mindre kreativa rättigheter och skyldigheter kopplade till dessa i förhållande till ett och samma bolag. Hur vet man då vad som gäller? Skillnaderna kommer i regel att framgå av ett av två dokument. Framförallt ska dessa frågor regleras i bolagsordningen som är offentlig och därmed tillgänglig och bindande för dig som tredje man om du köper aktier i bolaget. I andra hand kan ekonomiska skillnader regleras i aktieägaravtalet, det är inte offentligt och kommer inte binda dig som köper aktier i bolaget om du inte väljer att bli part till avtalet.

 

Så i ett fall där du vill ta in en investerare, är på väg in i ett bolag, eller behöver hitta en mer nyanserad modell så känn dig inte låst! Med kreativitet och erfarenhet går det mest att lösa, och det är viktigt att veta vad man vill åstadkomma och sin relativa position till övriga aktieägare. För att nämna några modeller:


-        Participating preference shares

-        Non-participating preference share

-        Deferred preference shares  

-        Growth shares - Tracker shares

 

Stockholm: 2023-12-27

Författare: Katarina Strandberg

bottom of page