top of page

Arbetsrätt

Vad gör du om du inte får ut din lön?

Vad gäller om du inte får ut din lön. Eller du får inte ut den där sista semesterersättningen efter att du sagt upp dig. Eller din pension. Ja, vad gäller då? Och vad kan du som anställd göra för att få ut din lön och din rätt i övrigt?

Det finns situationer när det plötsligt inte är självklart att månadens löneutbetalning kommer in på kontot så som förväntats. Det kan vara för att bolaget är lite mindre och har hamnat i en tuff ekonomisk situation som gör att det behöver skjuta på utbetalningar. Det kan vara för att du och din arbetsgivare hamnat i konflikt. Kanske har du sagt upp dig eller blivit uppsagd och då får du inte ut din lön under uppsägningstiden som du har rätt till? Din lön - din semesterersättning, och din pension är av uppenbara skäl central för dig. Och om lönen inte blir utbetald i tid kan det så klart påverka din förmåga att betala räkningarna och att ställa mat på bordet. Vad gäller då, och hur ska du agera?


Först och främst är det viktigt att veta att om en arbetsgivare inte betalar ut lönen i tid anses det vara ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. Därför finns det medel för dig att ta till, och stöd för dig att få, i en situation där du inte får ut din lön. Det första du ska göra är att höra av dig till din arbetsgivare, och kräva ut din lön. Det kan ju faktiskt vara ett misstag och inte medvetet agerande som ligger bakom. Om arbetsgivaren trots din påpekan inte betalar ut din lön direkt, så kan du vända dig till Kronofogden för ett s.k. betalningsföreläggande. Din arbetsgivare kan faktiskt komma att sättas i konkurs om den inte betalar din lön. Så du har medel att tillgå för att få ut din rättmätiga lön. Och om du är med i facket så kan du dessutom vända dig till dem så kommer de ta hand om detta åt dig.


I en konkurs kommer din lön vara prioriterad och du ska alltså få ut den innan de flesta av de andra fordringsägarna får sitt.


Dessutom anses att inte betala ut lön som ett såpass allvarligt brott mot anställningsavtalet från din arbetsgivares sida att även skadestånd och hävning av anställningsavtalet blir på tal.


Du har helt enkelt en betydligt starkare position som anställd som kräver ut din lön, än vad som annars gäller när parter tvistar om rätt till betalning. Man kan säga att grundtanken är att samhället ska stötta en anställds rätt till lön. Detta skydd inkluderar semesterersättning och pensionskrav. Så känn dig inte rättslös eller överkörd om din arbetsgivare missköter sig. Det finns kraftfulla medel att ta till för att få ut din lön, och det snabbt.


Om du är arbetsgivare som tycker att det finns skäl att inte betala ut lön? Eller du upplever att du behöver skära ned? Då får man titta på frågor som vilka förmåner som är bestämda i anställningsavtal och som därmed inte går att ändra ensidigt och vilka som kommer till uttryck till exemple i policies och som därmed går att ändra ensidigt för arbetsgivaren. Vidare får man se över om det kan bli aktuellt med arbetsbrist och nedskärningar för att få ned totala lönekostnaderna.


Stockholm, 2023-11-01

Author: Katarina Strandberg

Det finns situationer när det plötsligt inte är självklart att månadens löneutbetalning kommer in på kontot så som förväntats. Det kan vara för att bolaget är lite mindre och har hamnat i en tuff ekonomisk situation som gör att det behöver skjuta på utbetalningar. Det kan vara för att du och din arbetsgivare hamnat i konflikt. Kanske har du sagt upp dig eller blivit uppsagd och då får du inte ut din lön under uppsägningstiden som du har rätt till? Din lön - din semesterersättning, och din pension är av uppenbara skäl central för dig. Och om lönen inte blir utbetald i tid kan det så klart påverka din förmåga att betala räkningarna och att ställa mat på bordet. Vad gäller då, och hur ska du agera?


Först och främst är det viktigt att veta att om en arbetsgivare inte betalar ut lönen i tid anses det vara ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. Därför finns det medel för dig att ta till, och stöd för dig att få, i en situation där du inte får ut din lön. Det första du ska göra är att höra av dig till din arbetsgivare, och kräva ut din lön. Det kan ju faktiskt vara ett misstag och inte medvetet agerande som ligger bakom. Om arbetsgivaren trots din påpekan inte betalar ut din lön direkt, så kan du vända dig till Kronofogden för ett s.k. betalningsföreläggande. Din arbetsgivare kan faktiskt komma att sättas i konkurs om den inte betalar din lön. Så du har medel att tillgå för att få ut din rättmätiga lön. Och om du är med i facket så kan du dessutom vända dig till dem så kommer de ta hand om detta åt dig.


I en konkurs kommer din lön vara prioriterad och du ska alltså få ut den innan de flesta av de andra fordringsägarna får sitt.


Dessutom anses att inte betala ut lön som ett såpass allvarligt brott mot anställningsavtalet från din arbetsgivares sida att även skadestånd och hävning av anställningsavtalet blir på tal.


Du har helt enkelt en betydligt starkare position som anställd som kräver ut din lön, än vad som annars gäller när parter tvistar om rätt till betalning. Man kan säga att grundtanken är att samhället ska stötta en anställds rätt till lön. Detta skydd inkluderar semesterersättning och pensionskrav. Så känn dig inte rättslös eller överkörd om din arbetsgivare missköter sig. Det finns kraftfulla medel att ta till för att få ut din lön, och det snabbt.


Om du är arbetsgivare som tycker att det finns skäl att inte betala ut lön? Eller du upplever att du behöver skära ned? Då får man titta på frågor som vilka förmåner som är bestämda i anställningsavtal och som därmed inte går att ändra ensidigt och vilka som kommer till uttryck till exemple i policies och som därmed går att ändra ensidigt för arbetsgivaren. Vidare får man se över om det kan bli aktuellt med arbetsbrist och nedskärningar för att få ned totala lönekostnaderna.


Stockholm, 2023-11-01

Author: Katarina Strandberg

bottom of page