top of page

Bolagsrätt / Company Law

Hur du snabbt och effektivt kan genomföra en bolagsstämma i privata aktiebolag

I privata aktiebolag finns det två sätt att fatta beslut som måste bestämmas på bolagsstämma. Att veta hur och vad som krävs är avgörande så att inte en missnöjd aktieägare sedan kan klandra beslutet (så det blir ogiltigförklarat) eller Bolagsverket sedan vägrar registrering.

I privata aktiebolag finns det flertal möjligheter att frångå aktiebolagslagens formalia regler. Vi ska här titta på hur och när det gäller i förhållande till bolagsstämma, kallelse-regler och andra tids-och resurskrävande formkrav.


I aktiebolagslagen finns långgående regler om hur och när ett bolag ska kalla till bolagsstämma - tanken är att reglerna ska fungera som ett skydd som garanterar att alla aktieägare får en rimlig chans att veta vad som är på gång och delta i beslutsfattandet genom att kunna rösta på stämman.


Trots det är det ovanligt att privata aktiebolag följer dessa formaliaregler. Istället fattar man beslut per capsulam. Det betyder att ingen kallelse går ut, inte heller underlag och tidsfrister beaktas. Ingen fysisk stämma hålls överhuvudtaget.


Det som istället sker är att man helt enkelt tar fram ett protokoll och skickar runt det, ofta med e-signering, där besluten man vill fatta tydligt antecknas. Sen kan man använda detta för registering hos Bolagsverket. Allt är klart. Det som dock krävs för att du ska få skippa formaliareglerna är att ALLA aktieägare undertecknar protokollet. Detta är jätteviktigt - annars får du helt enkelt inte hoppa över den formella processen med bolagsstämma.


Viktigt är också att protokollet uppfyller de formella kraven på ett bolagsstämmoprotokoll, så vissa saker såsom röstlängd m.m. måste finnas med. Är det t.ex. beslut om att ändra bolagsordningen så ska nya bolagsordningen biläggas, och ska ni ta in pengar genom en nyemission så behöver ett detaljerat förslag om detta finnas med.


Är ni inte helt överens bland aktieägarna? Det betyder inte att ni per automatik behöver skicka formell kallelse och vänta in tidsfrister innan ni kan besluta. Ni kan helt enkelt debatera och diskutera informellt, och när ni väl är överens, då tar ni fram protokoll som reflekterar era beslut - och sedan är det klart. På så sätt blir processerna effektivare och ni får mer tid att fokusera på det viktiga, att bygga er verksamhet!


Stockholm, 2023-11-12

Author: Katarina Strandberg


I privata aktiebolag finns det flertal möjligheter att frångå aktiebolagslagens formalia regler. Vi ska här titta på hur och när det gäller i förhållande till bolagsstämma, kallelse-regler och andra tids-och resurskrävande formkrav.


I aktiebolagslagen finns långgående regler om hur och när ett bolag ska kalla till bolagsstämma - tanken är att reglerna ska fungera som ett skydd som garanterar att alla aktieägare får en rimlig chans att veta vad som är på gång och delta i beslutsfattandet genom att kunna rösta på stämman.


Trots det är det ovanligt att privata aktiebolag följer dessa formaliaregler. Istället fattar man beslut per capsulam. Det betyder att ingen kallelse går ut, inte heller underlag och tidsfrister beaktas. Ingen fysisk stämma hålls överhuvudtaget.


Det som istället sker är att man helt enkelt tar fram ett protokoll och skickar runt det, ofta med e-signering, där besluten man vill fatta tydligt antecknas. Sen kan man använda detta för registering hos Bolagsverket. Allt är klart. Det som dock krävs för att du ska få skippa formaliareglerna är att ALLA aktieägare undertecknar protokollet. Detta är jätteviktigt - annars får du helt enkelt inte hoppa över den formella processen med bolagsstämma.


Viktigt är också att protokollet uppfyller de formella kraven på ett bolagsstämmoprotokoll, så vissa saker såsom röstlängd m.m. måste finnas med. Är det t.ex. beslut om att ändra bolagsordningen så ska nya bolagsordningen biläggas, och ska ni ta in pengar genom en nyemission så behöver ett detaljerat förslag om detta finnas med.


Är ni inte helt överens bland aktieägarna? Det betyder inte att ni per automatik behöver skicka formell kallelse och vänta in tidsfrister innan ni kan besluta. Ni kan helt enkelt debatera och diskutera informellt, och när ni väl är överens, då tar ni fram protokoll som reflekterar era beslut - och sedan är det klart. På så sätt blir processerna effektivare och ni får mer tid att fokusera på det viktiga, att bygga er verksamhet!


Stockholm, 2023-11-12

Author: Katarina Strandberg


bottom of page