top of page

Company Law / Bolagsrätt

Bolagets aktiebok - vad och varför du behöver ha koll på denna

Aktieboken berättar vem/vilka som faktiskt äger vad av bolaget. Den styr alltså (i de flesta fall) vem som har rätt till vinstutdelning och andra ekonomiska rättigheter kopplade till aktierna, och vem som faktiskt får bestämma, dvs har kontrollrättigheterna. Så se till att du blir införd i aktieboken om du tex köper aktier i andrahand, ärver aktier eller om du deltar i en nyemission.

En aktiebok är en förteckning över vilka aktier som bolaget har utställda och vem som äger dessa. Det är ett direkt lagkrav att hålla aktieboken korrekt uppdaterad med viss information (5 kap aktiebolagslagen). Ansvaret ligger i huvudsak på styrelsen. Det finns specifika krav på vad aktieboken ska innehålla – såsom att varje aktie ska ha ett löpnummer, information angående om det finns överlåtelseförbehåll, olika aktieslag, pantsättning etc. Det finns en rad digitala verktyg ute idag som hanterar aktieboken, det är dock inte något krav utan ett spread sheet i excel går precis lika bra. Det viktiga är att all obligatorisk information finns och att den är korrekt och löpande uppdaterad.

Värt att veta är också att rättigheter som en aktieägare har vad gäller inte minst att få vara med och bestämma på en bolagsstämma, styrs av när denne blivit införd i aktieboken. När någon köper befintliga aktier den äger så är det dock inte styrelsen som ska ha koll på aktierna bytt ägare, utan det är köparen – den nya aktieägaren - som primärt är ansvarig för att meddela styrelsen att denna nu är ägare (och kunna styrka detta) och som behöver kunna visa att denna har blivit rättmätig ägare till aktierna. (För det fall att det finns överlåtelseförbehåll i bolagsordningen ska naturligtvis dessa och processen kring dessa respekteras redan i överlåtelseprocessen inkl. att styrelsen meddelas i tid i sådana frågor.)Vidare är det bra att veta att aktieboken är offentlig – så vem som helst kan begära ut bolagets aktiebok, och då måste styrelsen dela med sig av denna. Bra att veta är dock att lagkravet är att aktieboken ska hållas tillgänglig hos bolaget (5 kap 10 § ABL) – du som bolag behöver alltså inte skicka runt den vitt och brett, men kan inte hålla den hemlig för allmänheten.

Vad som händer om aktieboken inte sköts?

Att inte sköta aktieboken kan få konsekvenser; det kan det bli böter – eller fängelse i upp till 1 år - om man uppsåtligen eller av oaktsamhet inte för aktiebok korrekt eller inte håller aktieboken tillgänglig enligt ovan. Detta är primärt styrelsens ansvar. 


Dessutom kan det leda till tvister när flera parter hävdar bättre rätt till ägandet i bolaget (tex vem som ska få pengar vid en utdelning) om bolaget i fråga misskött sin aktiebok och därmed försvårar bevisläget.

Så tänk på att sköta aktieboken. Livet blir därtill mycket enklare om det sker löpande enligt lagkraven, så att ni har koll innan för lång tid gått och det blivit en röra av allt.

Stockholm, May 03 2023

Author: Katarina Strandberg

En aktiebok är en förteckning över vilka aktier som bolaget har utställda och vem som äger dessa. Det är ett direkt lagkrav att hålla aktieboken korrekt uppdaterad med viss information (5 kap aktiebolagslagen). Ansvaret ligger i huvudsak på styrelsen. Det finns specifika krav på vad aktieboken ska innehålla – såsom att varje aktie ska ha ett löpnummer, information angående om det finns överlåtelseförbehåll, olika aktieslag, pantsättning etc. Det finns en rad digitala verktyg ute idag som hanterar aktieboken, det är dock inte något krav utan ett spread sheet i excel går precis lika bra. Det viktiga är att all obligatorisk information finns och att den är korrekt och löpande uppdaterad.

Värt att veta är också att rättigheter som en aktieägare har vad gäller inte minst att få vara med och bestämma på en bolagsstämma, styrs av när denne blivit införd i aktieboken. När någon köper befintliga aktier den äger så är det dock inte styrelsen som ska ha koll på aktierna bytt ägare, utan det är köparen – den nya aktieägaren - som primärt är ansvarig för att meddela styrelsen att denna nu är ägare (och kunna styrka detta) och som behöver kunna visa att denna har blivit rättmätig ägare till aktierna. (För det fall att det finns överlåtelseförbehåll i bolagsordningen ska naturligtvis dessa och processen kring dessa respekteras redan i överlåtelseprocessen inkl. att styrelsen meddelas i tid i sådana frågor.)Vidare är det bra att veta att aktieboken är offentlig – så vem som helst kan begära ut bolagets aktiebok, och då måste styrelsen dela med sig av denna. Bra att veta är dock att lagkravet är att aktieboken ska hållas tillgänglig hos bolaget (5 kap 10 § ABL) – du som bolag behöver alltså inte skicka runt den vitt och brett, men kan inte hålla den hemlig för allmänheten.

Vad som händer om aktieboken inte sköts?

Att inte sköta aktieboken kan få konsekvenser; det kan det bli böter – eller fängelse i upp till 1 år - om man uppsåtligen eller av oaktsamhet inte för aktiebok korrekt eller inte håller aktieboken tillgänglig enligt ovan. Detta är primärt styrelsens ansvar. 


Dessutom kan det leda till tvister när flera parter hävdar bättre rätt till ägandet i bolaget (tex vem som ska få pengar vid en utdelning) om bolaget i fråga misskött sin aktiebok och därmed försvårar bevisläget.

Så tänk på att sköta aktieboken. Livet blir därtill mycket enklare om det sker löpande enligt lagkraven, så att ni har koll innan för lång tid gått och det blivit en röra av allt.

Stockholm, May 03 2023

Author: Katarina Strandberg

bottom of page