top of page

Arbetsrätt / Labour Law

Vad händer om du skadar dig när du jobbar hemifrån - är det en arbetsskada?

När du skadar dig i arbetet har du en arbetsskadeförsäkring ur vilken du i regel har rätt att få ersättning. Men, vad händer om du arbetar hemifrån och gränser mellan jobb och privatliv suddas ut?

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada är en skada som du har fått på grund av olycksfall i arbetet eller som på annat sätt orsakats på arbetet. Det är även skada som skett på vägen till och från ditt arbete, samt sjukdomar via smitta som uppkommit på grund av vissa typer av arbete.*


Varför spelar det roll om det är en arbetsskada?

Alla arbetsgivare är kopplade till en obligatorisk arbetsskadeförsäkring som du som anställd är täckt av. Det betyder bl.a. att om det är fråga om en arbetsskada kan du ha rätt till ersättning för vårdkostnader m.m.


Kan tandvård täckas så som en arbetsskada?

Särskilt bra att veta är att sådan rätt till ersättning också täcker tandvårdskostnader - något som vi, inom den allmänna sjukvården, annars måste betala själva. Och det kan därtill vara fråga om rejäla kostnader. Så om det kan klassas som en arbetsskada kan det göra en stor skillnad i plånboken.


Vad gäller om man skadar sig när man jobbar hemifrån?

Arbetsskada kan uppkomma även vid distansarbete och då har du som regel rätt till samma typ av skydd och ersättning som du annars skulle ha. Viktigt att veta är också att Högsta Förvaltningsdomstolen tydliggjort att det inte spelar någon roll om det varit fråga om beordrat distansarbete eller frivilligt. Skyddet vid arbetsskada gäller oaktat.


Hur avgör man om det är en arbetsskada om man arbetar hemifrån?

Även om skyddet för arbetsskador gäller när man arbetar hemifrån så finns det uppenbara gränsdragningssvårigheter när arbetstid, arbetsplats, privatliv och hem sammanblandas på ett sätt som det inte gjort historiskt. Högsta förvaltningsdomstolen har mot bakgrund av detta uttalat att det finns anledning att inta en mer restriktiv hållning just när bedömning görs om ett olycksfall i hemmet har samband med den skadelidandes arbete.


Tacksamt nog har Högsta förvaltningsdomstolen tagit tag i frågan i två rättsfall från i fjol. Där fastslog man två förutsättningar ska ska vara uppfyllda för att det ska anses vara fråga om en arbetsskada;


  1. Olyckan ska ha inträffat när den anställda utförde sitt arbete, och

  2. olyckan får inte till övervägande del ha sin grund i privatlivet.


Arbetsskada vid distansarbete?

Rättsfall 1** En anställd arbetade hemifrån och gick till köket för att ställa i från sig en kopp innan hon skulle gå ut med hunden. I köket krockade hon med hunden och fick en tandskada som krävde tandvård. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att (1) olyckan skedde inte i arbetet, så (2) behövde inte prövas. Så redan på grund av att första förutsättningen inte var uppfylld så var det inte en arbetsskada och ingen ersättning kunde därmed utgå från arbetsskadeförsäkringen för hennes tandskador.


Rättsfall 2** Så säg att du sitter och arbetar hemifrån, böjer dig ner under ditt skrivbord för att sätta i en sladd som föll ur - varpå din 3-åriga son och du krockar och du drabbas av tandskada som kräver tandvård. Har du rätt till ersättning för detta såsom en arbetsskada?


Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att (1) olyckan skedde i arbetet, men (2) att olyckan till övervägande del hade koppling till privatlivet. Därmed var det inte en arbetsskada.


Slutsats

För dig som anställd - om något händer - fundera i största möjliga mån på hur du kan säkra bevisning för att förutsättningarna (1)-(2). Det kan ha funnits personer hemmavid som sett vad som hänt, möjlighet att ta bilder som dokumenterar vad som hänt etc. På så sätt skapar du bättre förutsättningar för att kunna få en arbetsskada konstaterad om det är vad som faktiskt hänt, och därmed få ersättning som du i sådant fall har rätt till.


*Se Försäkringskassans guide. **HFD 2023 ref 22.


Stockholm, 2024-01-29

Författare: Katarina Strandberg

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada är en skada som du har fått på grund av olycksfall i arbetet eller som på annat sätt orsakats på arbetet. Det är även skada som skett på vägen till och från ditt arbete, samt sjukdomar via smitta som uppkommit på grund av vissa typer av arbete.*


Varför spelar det roll om det är en arbetsskada?

Alla arbetsgivare är kopplade till en obligatorisk arbetsskadeförsäkring som du som anställd är täckt av. Det betyder bl.a. att om det är fråga om en arbetsskada kan du ha rätt till ersättning för vårdkostnader m.m.


Kan tandvård täckas så som en arbetsskada?

Särskilt bra att veta är att sådan rätt till ersättning också täcker tandvårdskostnader - något som vi, inom den allmänna sjukvården, annars måste betala själva. Och det kan därtill vara fråga om rejäla kostnader. Så om det kan klassas som en arbetsskada kan det göra en stor skillnad i plånboken.


Vad gäller om man skadar sig när man jobbar hemifrån?

Arbetsskada kan uppkomma även vid distansarbete och då har du som regel rätt till samma typ av skydd och ersättning som du annars skulle ha. Viktigt att veta är också att Högsta Förvaltningsdomstolen tydliggjort att det inte spelar någon roll om det varit fråga om beordrat distansarbete eller frivilligt. Skyddet vid arbetsskada gäller oaktat.


Hur avgör man om det är en arbetsskada om man arbetar hemifrån?

Även om skyddet för arbetsskador gäller när man arbetar hemifrån så finns det uppenbara gränsdragningssvårigheter när arbetstid, arbetsplats, privatliv och hem sammanblandas på ett sätt som det inte gjort historiskt. Högsta förvaltningsdomstolen har mot bakgrund av detta uttalat att det finns anledning att inta en mer restriktiv hållning just när bedömning görs om ett olycksfall i hemmet har samband med den skadelidandes arbete.


Tacksamt nog har Högsta förvaltningsdomstolen tagit tag i frågan i två rättsfall från i fjol. Där fastslog man två förutsättningar ska ska vara uppfyllda för att det ska anses vara fråga om en arbetsskada;


  1. Olyckan ska ha inträffat när den anställda utförde sitt arbete, och

  2. olyckan får inte till övervägande del ha sin grund i privatlivet.


Arbetsskada vid distansarbete?

Rättsfall 1** En anställd arbetade hemifrån och gick till köket för att ställa i från sig en kopp innan hon skulle gå ut med hunden. I köket krockade hon med hunden och fick en tandskada som krävde tandvård. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att (1) olyckan skedde inte i arbetet, så (2) behövde inte prövas. Så redan på grund av att första förutsättningen inte var uppfylld så var det inte en arbetsskada och ingen ersättning kunde därmed utgå från arbetsskadeförsäkringen för hennes tandskador.


Rättsfall 2** Så säg att du sitter och arbetar hemifrån, böjer dig ner under ditt skrivbord för att sätta i en sladd som föll ur - varpå din 3-åriga son och du krockar och du drabbas av tandskada som kräver tandvård. Har du rätt till ersättning för detta såsom en arbetsskada?


Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att (1) olyckan skedde i arbetet, men (2) att olyckan till övervägande del hade koppling till privatlivet. Därmed var det inte en arbetsskada.


Slutsats

För dig som anställd - om något händer - fundera i största möjliga mån på hur du kan säkra bevisning för att förutsättningarna (1)-(2). Det kan ha funnits personer hemmavid som sett vad som hänt, möjlighet att ta bilder som dokumenterar vad som hänt etc. På så sätt skapar du bättre förutsättningar för att kunna få en arbetsskada konstaterad om det är vad som faktiskt hänt, och därmed få ersättning som du i sådant fall har rätt till.


*Se Försäkringskassans guide. **HFD 2023 ref 22.


Stockholm, 2024-01-29

Författare: Katarina Strandberg

bottom of page