top of page

Labour Law / Arbetsrätt

Visste du att om du vill plugga behöver du inte säga upp dig, utan du har rätt till tjänstledigt?

Sverige har förmodligen världens mest generösa rätt till tjänstledigt om du vill gå en "utbildning". Arbetsgivaren får i princip inte säga nej om du t.ex. vill ta ledigt ett år för att utbilda dig i drejning och åka på studieresor till Frankrike. Men vissa ramar finns. Och om du som arbetsgivare misstänker att rätten till tjänstledigt för utbildning missbrukas finns det i extremfall en rätt för dig att säga upp eller avskeda.

I ett nytt rättsfall från Arbetsdomstolen får vi ytterligare vägledning för gränsar och ramar om en anställd tar tjänstledigt för att gå en utbildning.


I Sverige finns det en väldigt långtgående rätt för en anställd att ta ledigt från jobbet för "utbildning". Enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning har du som anställd en sådan rätt till tjänstledigt, dessutom utan någon egentlig tidsbegränsning. Och det behöver inte ens vara en utbildning som på något sätt är kopplad till din anställning eller som på något sätt gynnar din anställning eller dig i yrkeslivet.


Det kan alltså i princip vara en utbildning i drejning under 2 års tid med inspirationsresor till Italien när du arbetar som löneadministratör. Eller en utbildning i fascistiskt lärarskap. Ja, på riktigt. Det finns inga krav på vad själva utbildningen ska handla om ur det perspektivet.


Arbetsgivaren har inte rätt att säga nej, och arbetsgivaren har ingen rätt att säga upp dig. Så när utbildningen är klar så ska du som utgångspunkt ha rätt att komma tillbaka till jobbet som vanligt och på samma eller likvärdiga villkor som när du tog tjänstledigt för att gå en utbildning. Och ångrar du dig så har du rätt att komma tillbaka med bara 3 månaders varsel.


Vissa gränser finns dock. Och det finns åtgärder att ta för arbetsgivare som misstänker att en anställd missbrukar sin ledighetsrätt.


Rätt för anställd att få tjänstledighet i korthet:

Vad som krävs;

 • Anställningen ska ha varat minst 6 månader när utbildningen påbörjas (alt. sammanlagt minst 12 månader under 2 år),

 • Det ska vara en ”utbildning" (d.v.s. det är inte mycket som krävs.) Det måste dock finnas ett "kunskapsförmedlande syfte", och det ska finnas en "planmässighet". Det betyder att ja, drejkurs och Harry Potter-kunskap går bra, men om det är en grupp som träffas för att dreja tillsammans, eller prata åsikter tillsammans, så kvalificerar inte det. Planmässigheten kräver att det är viss struktur eller tänk helt enkelt. Självstudier duger inte, men distansutbildning där du pluggar hemma går bra.

 • Det finns vissa möjligheter för arbetsgivaren att under begränsad tid skjuta upp rätten till ledighet. Finns kollektivavtal och om du är fackligt ansluten har du som anställd en bättre position i denna fråga.

 

Vad som inte krävs;

 • Det behöver inte finnas någon relevans för yrke eller karriär.

 • Den anställde behöver inte lyckas med utbildningen (d.v.s. gå utbildning och få underkänt ger också rätt till ledighet).

 • Viss längd - det finns inga begränsningar på hur lång utbildningen får vara.

 • Säkert besked om hur länge utbildningen pågår - utan den anställde kan när som helst bestämma sig för att avbryta och få komma tillbaka på kort varsel.

 • Det behöver inte vara ett "etablerat" institut som tillhandahåller utbildningen. Alltså inget krav på att det är en högskola eller ett universitet.

...men vad kan du som arbetsgivare göra om du misstänker missbruk?

 • Du har rätt att kräva relevant och tillräcklig information från den anställde om utbildningen.

 • Om den anställde missbrukar rätten till ledighet (t.ex. ljuger om utbildning i syfte att få ledigt till annat) så utgör detta i regel ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. I ytterlighetsfallen (och vägledande fall på detta finns) så föreligger därmed grund för avskedande.

  

OBS att ovan är generella riktlinjer och ska inte ses som individuell rådgivning. Det finns en rad detaljer och förutsättningar att då ta hänsyn till, bla. finns det möjligheter att göra justeringar i kollektivavtal (i regel till den anställdas fördel).


Stockholm, 26 sept 2023

Författare: Katarina Strandberg


I ett nytt rättsfall från Arbetsdomstolen får vi ytterligare vägledning för gränsar och ramar om en anställd tar tjänstledigt för att gå en utbildning.


I Sverige finns det en väldigt långtgående rätt för en anställd att ta ledigt från jobbet för "utbildning". Enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning har du som anställd en sådan rätt till tjänstledigt, dessutom utan någon egentlig tidsbegränsning. Och det behöver inte ens vara en utbildning som på något sätt är kopplad till din anställning eller som på något sätt gynnar din anställning eller dig i yrkeslivet.


Det kan alltså i princip vara en utbildning i drejning under 2 års tid med inspirationsresor till Italien när du arbetar som löneadministratör. Eller en utbildning i fascistiskt lärarskap. Ja, på riktigt. Det finns inga krav på vad själva utbildningen ska handla om ur det perspektivet.


Arbetsgivaren har inte rätt att säga nej, och arbetsgivaren har ingen rätt att säga upp dig. Så när utbildningen är klar så ska du som utgångspunkt ha rätt att komma tillbaka till jobbet som vanligt och på samma eller likvärdiga villkor som när du tog tjänstledigt för att gå en utbildning. Och ångrar du dig så har du rätt att komma tillbaka med bara 3 månaders varsel.


Vissa gränser finns dock. Och det finns åtgärder att ta för arbetsgivare som misstänker att en anställd missbrukar sin ledighetsrätt.


Rätt för anställd att få tjänstledighet i korthet:

Vad som krävs;

 • Anställningen ska ha varat minst 6 månader när utbildningen påbörjas (alt. sammanlagt minst 12 månader under 2 år),

 • Det ska vara en ”utbildning" (d.v.s. det är inte mycket som krävs.) Det måste dock finnas ett "kunskapsförmedlande syfte", och det ska finnas en "planmässighet". Det betyder att ja, drejkurs och Harry Potter-kunskap går bra, men om det är en grupp som träffas för att dreja tillsammans, eller prata åsikter tillsammans, så kvalificerar inte det. Planmässigheten kräver att det är viss struktur eller tänk helt enkelt. Självstudier duger inte, men distansutbildning där du pluggar hemma går bra.

 • Det finns vissa möjligheter för arbetsgivaren att under begränsad tid skjuta upp rätten till ledighet. Finns kollektivavtal och om du är fackligt ansluten har du som anställd en bättre position i denna fråga.

 

Vad som inte krävs;

 • Det behöver inte finnas någon relevans för yrke eller karriär.

 • Den anställde behöver inte lyckas med utbildningen (d.v.s. gå utbildning och få underkänt ger också rätt till ledighet).

 • Viss längd - det finns inga begränsningar på hur lång utbildningen får vara.

 • Säkert besked om hur länge utbildningen pågår - utan den anställde kan när som helst bestämma sig för att avbryta och få komma tillbaka på kort varsel.

 • Det behöver inte vara ett "etablerat" institut som tillhandahåller utbildningen. Alltså inget krav på att det är en högskola eller ett universitet.

...men vad kan du som arbetsgivare göra om du misstänker missbruk?

 • Du har rätt att kräva relevant och tillräcklig information från den anställde om utbildningen.

 • Om den anställde missbrukar rätten till ledighet (t.ex. ljuger om utbildning i syfte att få ledigt till annat) så utgör detta i regel ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. I ytterlighetsfallen (och vägledande fall på detta finns) så föreligger därmed grund för avskedande.

  

OBS att ovan är generella riktlinjer och ska inte ses som individuell rådgivning. Det finns en rad detaljer och förutsättningar att då ta hänsyn till, bla. finns det möjligheter att göra justeringar i kollektivavtal (i regel till den anställdas fördel).


Stockholm, 26 sept 2023

Författare: Katarina Strandberg


bottom of page