top of page

Avtalsrätt

Vem får teckna avtal för ditt bolag? Del 2 - VD:s behörighet, befogenhet och övertramp.

VD:s rätt att teckna avtal

Ett bolag behöver ingen VD om det är ett privat aktiebolag. Publika har däremot VD krav. MEN om en VD utses, och registeras hos Bolagsverket så kommer VD direkt enligt lag ha en rätt att företräda bolaget utåt (ABL 8:36). VD ansvarar för den "löpande förvaltningen" och det är inom samma område som VD har rätt att ingå avtal, anställa, ingå förlikningar och andra rättshandlingar å bolagets räkning. Dessutom har VD rätt att rättshandla i extraordinära frågor som ligger utanför löpande förvaltningen om det kan skada bolaget att vänta med beslut och styrelsen inte kan sammankallas snabbt nog.


Inom denna löpande förvaltningen kan sedan styrelsen ge VD:n direktiv och interna restriktioner och riktlinjer - och bör så göra! Det kan göras i VD instruktioner (ABL 8:7), i enskilda styrelsebeslut och i andra former.


Viktigt för dig som VD är att tänka på att du har en generell lydnadsplikt i förhållande till styrelsen men att du inte får bli dirigerad på ett sätt som gör dig till en ren nickedocka - du har ett eget legalt ansvar inklusive ett har ett personligt skadestånds- och straffansvar i vissa fall.


Sen kommer VD:s befogenhet också styras av beslut från stämman och av legala befogenhetsinskränkningar, t.ex. generalklausulen (ABL 8:41).


Så vad gäller då om VD gör övertramp?

Men övertramp menar vi kompetensöverskridande. Dvs om VD har ingått avtal eller annat rättshandlande som VD:n inte fick – eller inte borde – ha ingått.


Först och främst är det bra att veta att detta är lagreglerat. ABL styr. Så alla VD:ar är föremål för samma reglering, vilket underlättar för affärslivet då man vet vad man rimligtvis kan förutsätta gäller när man förhandlar och kommer överens med en annan VD.


Obs! Det ska alltså som absolut utgångspunkt vara fråga om en VD som är behörigen utsedd. Det kan inte vara någon "fejkar" och helt grundlöst påstår sig vara ställföreträdare för ett bolag blir bolaget aldrig bundet. (Det finns särfall när någon blivit felaktigt registrerad och god tro föreligger (ABL 27:5) - men det är en parantes i verklighetens affärsliv.)


Så tips nummer ett inför en större transaktion är att kontrollera alltid om ställföreträdaren är registrerad.


God eller ond tro

Innan vi djup dyker i om bolaget blir bundet eller inte behöver vi förstå koncepten god och ond tro. För i många fall av befogenhetsöverskridande kommer motpartens ”onda tro” eller ”goda tro” avgöra om bolaget blir bundet eller inte.


Så vad är då "ond tro"?

Det är när motparten ”insåg eller bort inse” att befogenheten överskreds. Ha här i åtanke att det inte föreligger någon skyldighet för motparten att utreda VD:s eventuella befogenhetsinskränkningar (såsom i en intern VD instruktion), men omständigheterna avgör. Här kan även specifik branschpraxis/affärssed komma att påverka.


Så vad är då "god tro"?

Det är vad vi kallar "negativt bestämt". Om motparten var inte i ond tro, då var motparten i god tro.


Om VD överskrider behörigheten?

Om VD fattar beslut som egentligen, enligt ABL, tillkommer något annat bolagsorgan så blir bolaget inte bundet. Tex om VD tecknar avtal om att utfärda aktier till en tillkommande anställd som del av ett incitamentsprogram. Eftersom det ankommer exklusivt på stämman att besluta om detta så blir bolaget inte bundet.Om VD går utanför sin löpande förvaltningsrätt?

VD ansvarar och får teckna avtal inom den "löpande förvaltningen" (och även exceptionella frågor om det är risk för skada för bolaget annars och styrelsen inte går att nå). Om VD går utanför denna behörighet så kommer bolaget bli bundet om motparten är i god tro. Så här finns alltså en chans för motpart att argumentera och visa på att han/hon faktiskt var av uppfattningen att VD hade rätt att ingå avtalet.Om VD agerar i strid med lagreglerade befogenhetsinskränkningar?

I ABL finns lagreglerade befogenhetsinskränkningar. Om VD agerar i strid med dessa så blir det en god tros prövning. Dvs var motparten i god tro så kommer bolaget bli bundet.Om VD går utanför legala befogenheten?

Om VD agerar i strid med befogenhetsinskränkningar som är interna föreskrifter så blir bolaget bundet! Så ha koll på era interna strukturer, och om din motpart hävdar att de inte är bundna? Acceptera inte det utan att först granska på vilken grund, är det inom ramen för den löpande förvaltningen men i strid med interna föreskrifter så är det inte du, utan bolaget, som får stå risken (och ta smällen) för att de agerat i strid med interna föreskrifterna.


Checklista

 1. Undersök vilken roll agerade personen i?

 2. Var det fråga om behörighets- eller befogenhetsöverskridande?

 3. När ni identifiterat typ av övertramp så scheman ovan för att avgöra om det ska göras en god tros prövning.

 4. Tänk på att ni kan ”läka” felet i efterhand genom att rätt bolagsorgan accepterar. Detta är något som kan användas offensivt som förhandlingsutspel om något bolag försöker backa ur sina åtaganden under ett avtal som VD ingått.

 5. Kontrollera om det finns andra påföljder och ev. skadeståndsansvar, reglerna om förbjudna lån, värdeöverföring eller återbäring kan vara aktuella.

 6. Sätt motpart i ond tro när det behövs - meddela motparten att VD förhandlingar men att det är villkorade av t.ex. ett skriftligt godkännande från styrelsen.


Behöver ni rådgivning i avtalsförhandlingar eller för att motparten inte lever upp till era avtalsvillkor? Maila o office@stgcommerciallaw.com så återkopplar vi inom kort.


Stockholm, 2024-04-16

Författare, Katarina Strandberg

VD:s rätt att teckna avtal

Ett bolag behöver ingen VD om det är ett privat aktiebolag. Publika har däremot VD krav. MEN om en VD utses, och registeras hos Bolagsverket så kommer VD direkt enligt lag ha en rätt att företräda bolaget utåt (ABL 8:36). VD ansvarar för den "löpande förvaltningen" och det är inom samma område som VD har rätt att ingå avtal, anställa, ingå förlikningar och andra rättshandlingar å bolagets räkning. Dessutom har VD rätt att rättshandla i extraordinära frågor som ligger utanför löpande förvaltningen om det kan skada bolaget att vänta med beslut och styrelsen inte kan sammankallas snabbt nog.


Inom denna löpande förvaltningen kan sedan styrelsen ge VD:n direktiv och interna restriktioner och riktlinjer - och bör så göra! Det kan göras i VD instruktioner (ABL 8:7), i enskilda styrelsebeslut och i andra former.


Viktigt för dig som VD är att tänka på att du har en generell lydnadsplikt i förhållande till styrelsen men att du inte får bli dirigerad på ett sätt som gör dig till en ren nickedocka - du har ett eget legalt ansvar inklusive ett har ett personligt skadestånds- och straffansvar i vissa fall.


Sen kommer VD:s befogenhet också styras av beslut från stämman och av legala befogenhetsinskränkningar, t.ex. generalklausulen (ABL 8:41).


Så vad gäller då om VD gör övertramp?

Men övertramp menar vi kompetensöverskridande. Dvs om VD har ingått avtal eller annat rättshandlande som VD:n inte fick – eller inte borde – ha ingått.


Först och främst är det bra att veta att detta är lagreglerat. ABL styr. Så alla VD:ar är föremål för samma reglering, vilket underlättar för affärslivet då man vet vad man rimligtvis kan förutsätta gäller när man förhandlar och kommer överens med en annan VD.


Obs! Det ska alltså som absolut utgångspunkt vara fråga om en VD som är behörigen utsedd. Det kan inte vara någon "fejkar" och helt grundlöst påstår sig vara ställföreträdare för ett bolag blir bolaget aldrig bundet. (Det finns särfall när någon blivit felaktigt registrerad och god tro föreligger (ABL 27:5) - men det är en parantes i verklighetens affärsliv.)


Så tips nummer ett inför en större transaktion är att kontrollera alltid om ställföreträdaren är registrerad.


God eller ond tro

Innan vi djup dyker i om bolaget blir bundet eller inte behöver vi förstå koncepten god och ond tro. För i många fall av befogenhetsöverskridande kommer motpartens ”onda tro” eller ”goda tro” avgöra om bolaget blir bundet eller inte.


Så vad är då "ond tro"?

Det är när motparten ”insåg eller bort inse” att befogenheten överskreds. Ha här i åtanke att det inte föreligger någon skyldighet för motparten att utreda VD:s eventuella befogenhetsinskränkningar (såsom i en intern VD instruktion), men omständigheterna avgör. Här kan även specifik branschpraxis/affärssed komma att påverka.


Så vad är då "god tro"?

Det är vad vi kallar "negativt bestämt". Om motparten var inte i ond tro, då var motparten i god tro.


Om VD överskrider behörigheten?

Om VD fattar beslut som egentligen, enligt ABL, tillkommer något annat bolagsorgan så blir bolaget inte bundet. Tex om VD tecknar avtal om att utfärda aktier till en tillkommande anställd som del av ett incitamentsprogram. Eftersom det ankommer exklusivt på stämman att besluta om detta så blir bolaget inte bundet.Om VD går utanför sin löpande förvaltningsrätt?

VD ansvarar och får teckna avtal inom den "löpande förvaltningen" (och även exceptionella frågor om det är risk för skada för bolaget annars och styrelsen inte går att nå). Om VD går utanför denna behörighet så kommer bolaget bli bundet om motparten är i god tro. Så här finns alltså en chans för motpart att argumentera och visa på att han/hon faktiskt var av uppfattningen att VD hade rätt att ingå avtalet.Om VD agerar i strid med lagreglerade befogenhetsinskränkningar?

I ABL finns lagreglerade befogenhetsinskränkningar. Om VD agerar i strid med dessa så blir det en god tros prövning. Dvs var motparten i god tro så kommer bolaget bli bundet.Om VD går utanför legala befogenheten?

Om VD agerar i strid med befogenhetsinskränkningar som är interna föreskrifter så blir bolaget bundet! Så ha koll på era interna strukturer, och om din motpart hävdar att de inte är bundna? Acceptera inte det utan att först granska på vilken grund, är det inom ramen för den löpande förvaltningen men i strid med interna föreskrifter så är det inte du, utan bolaget, som får stå risken (och ta smällen) för att de agerat i strid med interna föreskrifterna.


Checklista

 1. Undersök vilken roll agerade personen i?

 2. Var det fråga om behörighets- eller befogenhetsöverskridande?

 3. När ni identifiterat typ av övertramp så scheman ovan för att avgöra om det ska göras en god tros prövning.

 4. Tänk på att ni kan ”läka” felet i efterhand genom att rätt bolagsorgan accepterar. Detta är något som kan användas offensivt som förhandlingsutspel om något bolag försöker backa ur sina åtaganden under ett avtal som VD ingått.

 5. Kontrollera om det finns andra påföljder och ev. skadeståndsansvar, reglerna om förbjudna lån, värdeöverföring eller återbäring kan vara aktuella.

 6. Sätt motpart i ond tro när det behövs - meddela motparten att VD förhandlingar men att det är villkorade av t.ex. ett skriftligt godkännande från styrelsen.


Behöver ni rådgivning i avtalsförhandlingar eller för att motparten inte lever upp till era avtalsvillkor? Maila o office@stgcommerciallaw.com så återkopplar vi inom kort.


Stockholm, 2024-04-16

Författare, Katarina Strandberg

bottom of page