top of page

Affärsjuridik

Vad är en wipe-out i ett aktiebolag?

Du har kanske hört om hur Viaplay och SAS gör enorma emissioner till extremt låga priser per aktie. Här går vi igenom konceptet wipe-out och vad det innebär för dig som befintlig aktieägare.

Vad är en wipe-out?

En wipe-out är i princip vad det låter som - man "wipe:ar" ut befintliga aktieägare (cap table som det ofta kallas även på svenska). Det sker genom att man sätter ett så lågt aktievärde och samtidigt ger ut så mycket aktier att de befintliga aktieägarnas innehav efter nyemissionen blir mer eller mindre obefintligt. Man börjar på så sätt om och nya ägare går in och blir de tongivnade majoritets-och/eller storägarna.


Exempel på en wipe-out Bolag OUTWIPE AB har det tufft och förhandlar med nya investerare som är beredda att finansiera upp bolaget, dock på, för befintliga aktieägare, väldigt ogynsamma vilkor. De vill göra en s.k. wipe-out som leder till följande:


Innan wipe-out

Det finns 50 miljoner aktier.

Som handlas för 10 SEK per aktie.


Efter wipe-out

Dvs en nyemission på 4 miljarder aktier.

Pris per aktie sätts till 1 SEK.

Resultat av wipe-out

Befintliga aktieägare: äger 100 % av bolaget innan wipe-out

Befintliga aktieägare: äger 1,2 % av bolaget efter wipe-out


Efter wipe-out/nyemissionen så blir resultatet att ursprungliga aktieägare tillsammans äger 1,2 % av aktierna - innan wipe-out ägde dessa 100 % av aktierna och alltså 100 % av bolaget. De har alltså blivit utraderade.


Stockholm, 2023-01-10

Författare; Katarina Strandberg

Vad är en wipe-out?

En wipe-out är i princip vad det låter som - man "wipe:ar" ut befintliga aktieägare (cap table som det ofta kallas även på svenska). Det sker genom att man sätter ett så lågt aktievärde och samtidigt ger ut så mycket aktier att de befintliga aktieägarnas innehav efter nyemissionen blir mer eller mindre obefintligt. Man börjar på så sätt om och nya ägare går in och blir de tongivnade majoritets-och/eller storägarna.


Exempel på en wipe-out Bolag OUTWIPE AB har det tufft och förhandlar med nya investerare som är beredda att finansiera upp bolaget, dock på, för befintliga aktieägare, väldigt ogynsamma vilkor. De vill göra en s.k. wipe-out som leder till följande:


Innan wipe-out

Det finns 50 miljoner aktier.

Som handlas för 10 SEK per aktie.


Efter wipe-out

Dvs en nyemission på 4 miljarder aktier.

Pris per aktie sätts till 1 SEK.

Resultat av wipe-out

Befintliga aktieägare: äger 100 % av bolaget innan wipe-out

Befintliga aktieägare: äger 1,2 % av bolaget efter wipe-out


Efter wipe-out/nyemissionen så blir resultatet att ursprungliga aktieägare tillsammans äger 1,2 % av aktierna - innan wipe-out ägde dessa 100 % av aktierna och alltså 100 % av bolaget. De har alltså blivit utraderade.


Stockholm, 2023-01-10

Författare; Katarina Strandberg

bottom of page