top of page

Investeringar

Vad är carried interest och varför blev det en skattesmäll?

Totalt 600 miljoner kronor i upptaxering av Skatteverket för en rad privatpersoner inom private equity slog ned som nyhet i veckan. Orsaken, förenklat, varandes att de redovisat för lite i inkomst av tjänst. Kärnan är hur s.k. carried interest ska behandlas - som kapitalinkomst eller inkomst av tjänst. Så låt oss förstå vad carried interest är och de olika argumenten i frågan.

Vad är Private Equity?

Det är en investeringsverksamhet där stora summor kapital investeras av förmögna institut och privata aktörer in i en så kallad PE-fond som sätts upp av fondförvaltare. Fondförvaltare är kort och gott mycket kompetenta vad gäller att identifiera bolag med tillväxtpotential, och att skapa värdeökning i dessa bolag. Dessa PE-fonder köper sedan bolag, som de typiskt sett förvaltar i 5-10 år för att sedan sälja bolagen vidare och då (förhoppningsvis) till betydande vinst. Fonderna har en bestämd, begränsad, livstid.


Vad är ett vattenfall?

När fonden gjort vinst är avsikten att investerarna ska få sin avkastning på det investerade kapitalet och fondförvaltarna ska, om det gått riktigt bra, även de få avkastning för sin framgång med att bygga värdetillväxt i bolagen.


Ett typiskt vattenfallet ser i princip ut som följer:

  1. Investerna får tillbaka sitt kapital.

  2. Investerarna ska få en bestämd "avkastningsränta" på det investerade kapitalet.

  3. Catch-up för förvaltaren.

  4. Vinstdelning där investerna får 80 % och förvaltaren får 20 %.


Vad är carried interest?

Carried interest är de (vanligtvis) 20 % som förvaltarna får av den avkastning (om någon) som finns kvar (se steg 4 ovan) efter att investerarna fått tillbaka sina pengar med rimlig ränta.


Förvaltningsavgift

För att förstå tvisten mellan skatteverket och fondförvaltarna bör man även veta att förvaltarna tar ut (typiskt sett upp till) 2 % årligen i förvaltaravgift för att arbete med fonden och portföljbolagen. Denna avgift används inte minst för att täcka löner till de anställda hos förvaltaren.


Hur ska carried interest behandlas skattemässigt?

Förvaltaren inställning

Förvaltaren och dess anställda anser att den vinstdelning om 80-20 där de anställda får 20 % på överskjutande vinst ska behandlas som inkomst av kapital. De får denna avkastning i egenskap av att vara delägare i den fondstruktur som fondmedlen går igenom (ofta ett "limited partnership").


Skatteverkets inställning

I de fall som skatteverket valt att besluta om upptaxering tycker Skatteverket inte att det här är avkastning av kapital. De anser att förvaltarens anställda/delägare får carried interest om 20 % på grund av sitt arbete och att det därför ska beskattas som inkomst av tjänst.

Resultat

Om det blir inkomstbeskattat blir det alltså i detta fall som media beskriver en upptaxering om 600 miljoner kronor jämfört om det behandlas som inkomst av kapital, för flera privatpersoner. Så frågan är allt annat än teoretisk. Frågan har tvistats om under decennier och uppläggen kan ha många nyanser likväl som hur man tolkar olika defintioner i skattelagstiftningen. Därmed är det svåra frågor med viss rättsosäkerhet för enskilda som utöver en anställning äger aktier eller andra andelar som kan ge avkastning.


Stockholm, 2024-01-11

Författare: Katarina Strandberg

Vad är Private Equity?

Det är en investeringsverksamhet där stora summor kapital investeras av förmögna institut och privata aktörer in i en så kallad PE-fond som sätts upp av fondförvaltare. Fondförvaltare är kort och gott mycket kompetenta vad gäller att identifiera bolag med tillväxtpotential, och att skapa värdeökning i dessa bolag. Dessa PE-fonder köper sedan bolag, som de typiskt sett förvaltar i 5-10 år för att sedan sälja bolagen vidare och då (förhoppningsvis) till betydande vinst. Fonderna har en bestämd, begränsad, livstid.


Vad är ett vattenfall?

När fonden gjort vinst är avsikten att investerarna ska få sin avkastning på det investerade kapitalet och fondförvaltarna ska, om det gått riktigt bra, även de få avkastning för sin framgång med att bygga värdetillväxt i bolagen.


Ett typiskt vattenfallet ser i princip ut som följer:

  1. Investerna får tillbaka sitt kapital.

  2. Investerarna ska få en bestämd "avkastningsränta" på det investerade kapitalet.

  3. Catch-up för förvaltaren.

  4. Vinstdelning där investerna får 80 % och förvaltaren får 20 %.


Vad är carried interest?

Carried interest är de (vanligtvis) 20 % som förvaltarna får av den avkastning (om någon) som finns kvar (se steg 4 ovan) efter att investerarna fått tillbaka sina pengar med rimlig ränta.


Förvaltningsavgift

För att förstå tvisten mellan skatteverket och fondförvaltarna bör man även veta att förvaltarna tar ut (typiskt sett upp till) 2 % årligen i förvaltaravgift för att arbete med fonden och portföljbolagen. Denna avgift används inte minst för att täcka löner till de anställda hos förvaltaren.


Hur ska carried interest behandlas skattemässigt?

Förvaltaren inställning

Förvaltaren och dess anställda anser att den vinstdelning om 80-20 där de anställda får 20 % på överskjutande vinst ska behandlas som inkomst av kapital. De får denna avkastning i egenskap av att vara delägare i den fondstruktur som fondmedlen går igenom (ofta ett "limited partnership").


Skatteverkets inställning

I de fall som skatteverket valt att besluta om upptaxering tycker Skatteverket inte att det här är avkastning av kapital. De anser att förvaltarens anställda/delägare får carried interest om 20 % på grund av sitt arbete och att det därför ska beskattas som inkomst av tjänst.

Resultat

Om det blir inkomstbeskattat blir det alltså i detta fall som media beskriver en upptaxering om 600 miljoner kronor jämfört om det behandlas som inkomst av kapital, för flera privatpersoner. Så frågan är allt annat än teoretisk. Frågan har tvistats om under decennier och uppläggen kan ha många nyanser likväl som hur man tolkar olika defintioner i skattelagstiftningen. Därmed är det svåra frågor med viss rättsosäkerhet för enskilda som utöver en anställning äger aktier eller andra andelar som kan ge avkastning.


Stockholm, 2024-01-11

Författare: Katarina Strandberg

bottom of page