top of page

Investeringar

Säkerställ att du inte betalar ett för högt pris per aktie - hur du gör en "fully diluted" beräkning

Hur många aktier ska du egentligen få? Eller annorlunda uttryckt; mycket ska du egentligen betala per aktie?

Vad är "fully diluted" och varför ska du som är på väg att bli aktieägare bry dig?

När du bestämmer dig för att investera i ett bolag blir som bekant värderingen en huvudfråga. Kopplat härtill kommer en fråga som ibland inte alla investerare, särskilt mindre sådana, är medvetna om. Det är hur du räknar pris per aktie - så att du inte betalar för mycket (och alltså får för liten kaka av bolaget). Här kommer därför en kort sammanfattning av konceptet "fully diluted", vad du ska fråga efter och hur du ska räkna.


Pris per aktie - beräkning

När du investerar ska vi ta reda på pris per aktie som oftast förkortas “PPS” (för "price per share"). Utgångspunkten är att vi tar vad bolaget är värderat till före investeringen, den s.k. pre-money värderingen och delar denna på antal utestående aktier. Då får vi den så kallade “NOSH” (för "number of outstanding shares").


Värderingen på bolaget innan investering / antal utgivna aktier = pris per aktie

 

Vad betyder då fully diluted?

Beräkningen ovan missar dock en parameter. Vad betyder det om det visar sig att bolaget inte bara har aktier utgivna utan även teckningsoptioner, kvalificerade personaloptioner och andra värdepapper som berättigar till aktier i bolaget i framtiden?


Det betyder faktiskt att dina aktier kommer att bli mindre värda en enligt beräkningen av pris per aktie ovan.


Skälet till detta är att värdet på bolaget kommer ju inte att förändras - men antalet aktier som ska vara med och dela på kakan utökas. Om du inte efterfrågat eller undersökt vad för andra värdepapper som bolaget har givit ut, kan du alltså hamna i en sits där du överbetalar.


En klassisk liknelse är att du får ett glas läsk. Du tror att det är ren läsk, betalar och är beredd att njuta utifrån detta - men när du smakar av märker du att någon fyllt halva glaset med vatten. Det smakar utspätt utan att du kunde upptäcka det genom att bara du tittade på glaset.

 

Hur ska du då göra

Rimligtvis ska därför beräkningen av pris per aktie utgå från alla utestående värdepapper som berättigar till aktier i framtiden fast du inte kan se dem i aktieboken eller på angivet antal utestående aktier i registreringsbeviset.


På så sätt får du ett mer rättvisande - lägre - pris per aktie. Du blir inte oväntat utspädd utan vet vad du betalar för och vad du får.


Exempel på pris per aktie beräkning med och utan "fully diluted basis" 


Exempel 

Pre-Money värdering: 10 MEUR

Antal utestående aktier i bolaget: 100 000

Pris per aktie som du ska betala: 10 000 000 / 100 000 = 100 EUR

 

Sen tar vi även reda på om det finns andra värdepapper utgivna. Det finns teckningsoptioner: 25 000 st

Då blir pris per aktie på en "fully diluted basis": 10 000 000 / (100 000 + 25 000) = 80 EUR

 

Det betyder att, om vi tar i beaktande alla utgivna värdepapper som ger rätt till aktier, så ska du betala 25 % mindre per aktie när du investerar. Därmed får du i slutändan större del av kakan jämfört om vi inte hade tagit dessa i beräkning.

 

Slutsats - varför "fully diluted"

Fully diluted = alla aktier och värdepapper som kan konverteras till aktier ska beaktas vid bestämmande av vilket pris du ska betala per aktie.

Det är viktigt för att undvika att du betalar för mycket för dina aktier.


Stockholm, 2024-04-24

Författare: Katarina Strandberg

Vad är "fully diluted" och varför ska du som är på väg att bli aktieägare bry dig?

När du bestämmer dig för att investera i ett bolag blir som bekant värderingen en huvudfråga. Kopplat härtill kommer en fråga som ibland inte alla investerare, särskilt mindre sådana, är medvetna om. Det är hur du räknar pris per aktie - så att du inte betalar för mycket (och alltså får för liten kaka av bolaget). Här kommer därför en kort sammanfattning av konceptet "fully diluted", vad du ska fråga efter och hur du ska räkna.


Pris per aktie - beräkning

När du investerar ska vi ta reda på pris per aktie som oftast förkortas “PPS” (för "price per share"). Utgångspunkten är att vi tar vad bolaget är värderat till före investeringen, den s.k. pre-money värderingen och delar denna på antal utestående aktier. Då får vi den så kallade “NOSH” (för "number of outstanding shares").


Värderingen på bolaget innan investering / antal utgivna aktier = pris per aktie

 

Vad betyder då fully diluted?

Beräkningen ovan missar dock en parameter. Vad betyder det om det visar sig att bolaget inte bara har aktier utgivna utan även teckningsoptioner, kvalificerade personaloptioner och andra värdepapper som berättigar till aktier i bolaget i framtiden?


Det betyder faktiskt att dina aktier kommer att bli mindre värda en enligt beräkningen av pris per aktie ovan.


Skälet till detta är att värdet på bolaget kommer ju inte att förändras - men antalet aktier som ska vara med och dela på kakan utökas. Om du inte efterfrågat eller undersökt vad för andra värdepapper som bolaget har givit ut, kan du alltså hamna i en sits där du överbetalar.


En klassisk liknelse är att du får ett glas läsk. Du tror att det är ren läsk, betalar och är beredd att njuta utifrån detta - men när du smakar av märker du att någon fyllt halva glaset med vatten. Det smakar utspätt utan att du kunde upptäcka det genom att bara du tittade på glaset.

 

Hur ska du då göra

Rimligtvis ska därför beräkningen av pris per aktie utgå från alla utestående värdepapper som berättigar till aktier i framtiden fast du inte kan se dem i aktieboken eller på angivet antal utestående aktier i registreringsbeviset.


På så sätt får du ett mer rättvisande - lägre - pris per aktie. Du blir inte oväntat utspädd utan vet vad du betalar för och vad du får.


Exempel på pris per aktie beräkning med och utan "fully diluted basis" 


Exempel 

Pre-Money värdering: 10 MEUR

Antal utestående aktier i bolaget: 100 000

Pris per aktie som du ska betala: 10 000 000 / 100 000 = 100 EUR

 

Sen tar vi även reda på om det finns andra värdepapper utgivna. Det finns teckningsoptioner: 25 000 st

Då blir pris per aktie på en "fully diluted basis": 10 000 000 / (100 000 + 25 000) = 80 EUR

 

Det betyder att, om vi tar i beaktande alla utgivna värdepapper som ger rätt till aktier, så ska du betala 25 % mindre per aktie när du investerar. Därmed får du i slutändan större del av kakan jämfört om vi inte hade tagit dessa i beräkning.

 

Slutsats - varför "fully diluted"

Fully diluted = alla aktier och värdepapper som kan konverteras till aktier ska beaktas vid bestämmande av vilket pris du ska betala per aktie.

Det är viktigt för att undvika att du betalar för mycket för dina aktier.


Stockholm, 2024-04-24

Författare: Katarina Strandberg

bottom of page