top of page

Tvistelösning

Får du spela in samtal med din chef?

Idag är det lättare än någonsin att spela in samtal - frågan är därför när är det olagligt, när är det är tillåtet, och vad du får, och vad du inte får, göra med en hemlig inspelning.

Inspelning av samtal i hemlighet?

Idag är det lättare än någonsin att spela in ett samtal, och när det är konflikt på arbetsplatsen finns det många som vill spela in sina chefer. Eller en affärspartner du har en konflikt med.


Att spela in samtal i hemlighet är dock brottsligt i många fall, och hur du använder inspelningen kan också göra att du gör dig skyldig till ett brott.


Så låt oss titta närmare på vad som gäller inspelning av samtal i hemlighet.


Laglig och olaglig inspelning

Det finns en viktig och tydlig skiljelinje mellan tillåtna och otillåtna inspelningar.


I samtal som du själv inte deltar i är det olagligt att spela in samtalet i hemlighet (brottsbalken 4 kap 9a §). I samtal som du själv deltar i så är det däremot lagligt att spela in i hemlighet. Du behöver dock vara mycket försiktig med hur du använder materialet.


Vad du inte får göra med informationen?

Det finns flera begränsningar i hur du får använda materialet från en hemlig inspelning. Oavsett om inspelningen varit laglig kan du göra dig skyldig till ett allvarligt brott.


Förtal

Du kan göra dig skyldig till förtal om du använder nedsättande uppgifter från inspelningen för att "hänga ut någon", eller om du använder materialet för att peka ut någon som brottslig. Så fort du sprider materialet till andra personer kan du göra dig skydlig till brottet förtal.


Utpressning

Om du använder materialet för att hota med att skandalisera eller polisanmäla någon för att få personen att göra eller inte göra något kan du göra dig skyldig till brottet förtal.


Andra brott

Du kan göra dig skyldig till en rad andra brott om du spelar in någon i hemlighet. Till exempel kan du göra dig skyldig till ofredande, falsk tillvitelse, eller olaga integritetsbrott.


Skadeståndsskyldighet

Fundera även på om informationen inte ska spridas eftersom den ska hållas hemlig eller är känslig. Då kan du bli skadeståndsskyldig om du sprider informationen till "fel" personer, eller använder den på annat sätt som leder till skada för någon.


Finns det till exempel företagshemligheter på inspelningen? Finns det annan känslig information som kan skada någon om den sprids vidare? Då är det ditt ansvar om du ändock väljer att sprida informationen vidare.


Personuppgifter

Dessutom kommer inspelningen att innehålla så kallade "personuppgifter" som har ett skydd under dataskyddslagstiftningen. Det kan vara personuppgifter kring dig eller den som deltar i samtalet, och det kan vara personuppgifter om andra. Sådana personuppgifter får inte sparas, spridas, eller hanteras hur som helst utan har ett långtgående skydd.


Bevisning i rättegång

Oavsett om inspelningen varit lovlig eller olovlig kan den användas som bevisning i en svensk rättegång eftersom vi har en princip om så kallad fri bevisprövning. (Det är långt ifrån alla länder som har denna princip.) Om du använder inspelningen som bevis kan du fortfarande bli anmäld för t.ex. förtal eller annat brott, beroende på vad inspelningen innehåller.


Tips om du funderar på att spela in ett samtal

Var försiktigt med inspelningar, och särskilt med att använda dessa som någon form av påtryckningsmedel för att få din vilja igenom. Du kan då själv bli anklagad för att något som är brottsligt - till och med i de fall då inspelningen visar att du har rätt i vad det än är som du velat bevisa med inspelningen.


Och, minst lika viktigt, var försiktig med hur hemliga inspelningar kan påverka hur andra ser på dig, och hur det påverkar ditt rykte. En affärspartner som blir känd för att spela in andra i hemlighet kan många tycka är någon som man inte ska arbeta med och inte ska lite på.


För varför ska du hemlighålla inspelningen istället för att fråga öppet om det är ok att ni gemensamt spelar in samtalet för att sedan kunna gå tillbaka till vad som sagts i efterhand?


Viktiga länkar

Om du upplever att du blivit utsatt för ett av brotten som beskrivs ovan kan du vända dig till polisen och göra en anmälan. Du kan även få bra vägledning i de olika brottstyperna och processerna genom att läsa mer på Åklagarmyndighetens hemsida .


OBS - ovan ska inte ses som juridisk rådgivning utan endast som en generell vägledning att tänka på. Har du frågor får du gärna nå ut på office@stgcommerciallaw.com


Stockholm, 2023-03-05

Författare: Katarina Strandberg

Inspelning av samtal i hemlighet?

Idag är det lättare än någonsin att spela in ett samtal, och när det är konflikt på arbetsplatsen finns det många som vill spela in sina chefer. Eller en affärspartner du har en konflikt med.


Att spela in samtal i hemlighet är dock brottsligt i många fall, och hur du använder inspelningen kan också göra att du gör dig skyldig till ett brott.


Så låt oss titta närmare på vad som gäller inspelning av samtal i hemlighet.


Laglig och olaglig inspelning

Det finns en viktig och tydlig skiljelinje mellan tillåtna och otillåtna inspelningar.


I samtal som du själv inte deltar i är det olagligt att spela in samtalet i hemlighet (brottsbalken 4 kap 9a §). I samtal som du själv deltar i så är det däremot lagligt att spela in i hemlighet. Du behöver dock vara mycket försiktig med hur du använder materialet.


Vad du inte får göra med informationen?

Det finns flera begränsningar i hur du får använda materialet från en hemlig inspelning. Oavsett om inspelningen varit laglig kan du göra dig skyldig till ett allvarligt brott.


Förtal

Du kan göra dig skyldig till förtal om du använder nedsättande uppgifter från inspelningen för att "hänga ut någon", eller om du använder materialet för att peka ut någon som brottslig. Så fort du sprider materialet till andra personer kan du göra dig skydlig till brottet förtal.


Utpressning

Om du använder materialet för att hota med att skandalisera eller polisanmäla någon för att få personen att göra eller inte göra något kan du göra dig skyldig till brottet förtal.


Andra brott

Du kan göra dig skyldig till en rad andra brott om du spelar in någon i hemlighet. Till exempel kan du göra dig skyldig till ofredande, falsk tillvitelse, eller olaga integritetsbrott.


Skadeståndsskyldighet

Fundera även på om informationen inte ska spridas eftersom den ska hållas hemlig eller är känslig. Då kan du bli skadeståndsskyldig om du sprider informationen till "fel" personer, eller använder den på annat sätt som leder till skada för någon.


Finns det till exempel företagshemligheter på inspelningen? Finns det annan känslig information som kan skada någon om den sprids vidare? Då är det ditt ansvar om du ändock väljer att sprida informationen vidare.


Personuppgifter

Dessutom kommer inspelningen att innehålla så kallade "personuppgifter" som har ett skydd under dataskyddslagstiftningen. Det kan vara personuppgifter kring dig eller den som deltar i samtalet, och det kan vara personuppgifter om andra. Sådana personuppgifter får inte sparas, spridas, eller hanteras hur som helst utan har ett långtgående skydd.


Bevisning i rättegång

Oavsett om inspelningen varit lovlig eller olovlig kan den användas som bevisning i en svensk rättegång eftersom vi har en princip om så kallad fri bevisprövning. (Det är långt ifrån alla länder som har denna princip.) Om du använder inspelningen som bevis kan du fortfarande bli anmäld för t.ex. förtal eller annat brott, beroende på vad inspelningen innehåller.


Tips om du funderar på att spela in ett samtal

Var försiktigt med inspelningar, och särskilt med att använda dessa som någon form av påtryckningsmedel för att få din vilja igenom. Du kan då själv bli anklagad för att något som är brottsligt - till och med i de fall då inspelningen visar att du har rätt i vad det än är som du velat bevisa med inspelningen.


Och, minst lika viktigt, var försiktig med hur hemliga inspelningar kan påverka hur andra ser på dig, och hur det påverkar ditt rykte. En affärspartner som blir känd för att spela in andra i hemlighet kan många tycka är någon som man inte ska arbeta med och inte ska lite på.


För varför ska du hemlighålla inspelningen istället för att fråga öppet om det är ok att ni gemensamt spelar in samtalet för att sedan kunna gå tillbaka till vad som sagts i efterhand?


Viktiga länkar

Om du upplever att du blivit utsatt för ett av brotten som beskrivs ovan kan du vända dig till polisen och göra en anmälan. Du kan även få bra vägledning i de olika brottstyperna och processerna genom att läsa mer på Åklagarmyndighetens hemsida .


OBS - ovan ska inte ses som juridisk rådgivning utan endast som en generell vägledning att tänka på. Har du frågor får du gärna nå ut på office@stgcommerciallaw.com


Stockholm, 2023-03-05

Författare: Katarina Strandberg

bottom of page