top of page

Bolagsrätt

Alla bolag behöver lämna in en årsredovisning.

Här går vi igenom
a) vad årsredovisningen ska innehålla,
b) på vilka bolag som kravet på revisor gäller/inte inte,
c) tidsfristerna för att upprätta och skicka in årsredovisningen, och
d) vad det blir for konsekvenser om du missar på att upprätta och skicka in årsredovisningen.

Vad ska en årsredovisning innehålla?

En årsredovisning är ett centralt dokument som redovisar bolagets ekonomi för det närmaste helåret som gått.


En årsredovisning ska alltid innehålla

 • Förvaltningsberättelse

 • Resultaträkning

 • Balansräkning,

 • Noter - det är kompletterande den information som finns i balans - och resultaträkningen, och

 • Kassaflödesanalys om det är fråga om ett större bolag.


Årsredovisningen ska även vara undertecknad av styrelsen.


För större bolag ska även en revisionsberättelse skickas in (mer därom nedan), och för bolag som äger andra bolag till såpass stor del att de anses ingå i en koncern så ska även koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse skickas in.


Revisorsgranskning

Vad innebär en revisorsgranskning?

Revisorsgranskning betyder att en kvalificerad person som inte varit involverad i den löpande bokföringen granskar denna och ger ett utlåtande om denna sköts korrekt, så att årsredovisningen avger ett rättvisande resultat, samt ser över om styrelsen skött sig i förhållande till kraven härvid enligt tillämpliga lagar och regler.


Vem behöver inte ha revisor

För små bolag går det att välja bort revisorsgranskningen. Det ska då stå i bolagsordningen. Med små bolag menas härmed:


Med mindre bolag menas bolag som inte uppfyller mer än ett av kriterierna:

 • mer än 50 anställda i medeltal,

 • mer än 40 miljoner i balansomslutning, eller

 • mer än 80 miljoner i nettoomslutning,

  under två år i rad.


Tidsfrister

1. Antas på årsstämma

Årsredovisningen ska först och främst antas av aktieägarna på en årsstämma. Denna årstämma måste hållas inom 6 månader från räkenskapsårets slut. För majoriteten av bolag är det därmed 6 månader efter 31 december som man räknar på.


2. Skickas in till Bolagsverket

Härvid har ni som bolag ytterligare en månad på er vilket innebär att årsredovisningen ska skickas in senast 7 månader efter räkenskapsårets slut. Numera går det utmärkt att göra digitalt vilket underlättar administrationen (som ofta sker i sista sekund under sommarmånaderna).


Konsekvenser

Vad händer då om årsredovisningen kommer in försent?


1. Förseningsavgifter

I första hand blir det fråga om förseningsavgifter. Bolagsverket tillåter inga anstånd så redan en dags försening kan leda till en sådan förseningsavgift. Totalt kan tre förseningavgifter ges bolaget.


2. Likvidationsplikt

Om det går 11 månader utan att en komplett årsavgift skickas in så kan det bli beslut om tvångslikvidation vilket betyder att bolaget behöver lägga ned sin verksamhet.


3. Personligt betalningsansvar

Om ingen komplett årsredovisning kommer in inom 15 månader så finns det risk att styrelseledamöterna får ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder.


4. Bokföringsbrott

Om årsredovisningen inte upprättas inom 6 månader från årsbokslut så kan det bedömas som ett bokföringsbrott (oavsett när inlämningen till Bolagsverket görs).

Slutsats

Kraven på årsstämma och årsredovisning ska inte tas lätt på - för det gör inte lagarna som reglerar detta och inte heller myndigheterna som tillämpar dessa lagar och regler. Så se till att vara ute i god tid och säkerställ att alla delar som ska ingå i en årsredovisning finns med samt att formalia kraven beaktas så blir det inget skäl för onödig huvudvärk.


Stockholm, 2023-01-12

Författare: Katarina Strandberg

Vad ska en årsredovisning innehålla?

En årsredovisning är ett centralt dokument som redovisar bolagets ekonomi för det närmaste helåret som gått.


En årsredovisning ska alltid innehålla

 • Förvaltningsberättelse

 • Resultaträkning

 • Balansräkning,

 • Noter - det är kompletterande den information som finns i balans - och resultaträkningen, och

 • Kassaflödesanalys om det är fråga om ett större bolag.


Årsredovisningen ska även vara undertecknad av styrelsen.


För större bolag ska även en revisionsberättelse skickas in (mer därom nedan), och för bolag som äger andra bolag till såpass stor del att de anses ingå i en koncern så ska även koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse skickas in.


Revisorsgranskning

Vad innebär en revisorsgranskning?

Revisorsgranskning betyder att en kvalificerad person som inte varit involverad i den löpande bokföringen granskar denna och ger ett utlåtande om denna sköts korrekt, så att årsredovisningen avger ett rättvisande resultat, samt ser över om styrelsen skött sig i förhållande till kraven härvid enligt tillämpliga lagar och regler.


Vem behöver inte ha revisor

För små bolag går det att välja bort revisorsgranskningen. Det ska då stå i bolagsordningen. Med små bolag menas härmed:


Med mindre bolag menas bolag som inte uppfyller mer än ett av kriterierna:

 • mer än 50 anställda i medeltal,

 • mer än 40 miljoner i balansomslutning, eller

 • mer än 80 miljoner i nettoomslutning,

  under två år i rad.


Tidsfrister

1. Antas på årsstämma

Årsredovisningen ska först och främst antas av aktieägarna på en årsstämma. Denna årstämma måste hållas inom 6 månader från räkenskapsårets slut. För majoriteten av bolag är det därmed 6 månader efter 31 december som man räknar på.


2. Skickas in till Bolagsverket

Härvid har ni som bolag ytterligare en månad på er vilket innebär att årsredovisningen ska skickas in senast 7 månader efter räkenskapsårets slut. Numera går det utmärkt att göra digitalt vilket underlättar administrationen (som ofta sker i sista sekund under sommarmånaderna).


Konsekvenser

Vad händer då om årsredovisningen kommer in försent?


1. Förseningsavgifter

I första hand blir det fråga om förseningsavgifter. Bolagsverket tillåter inga anstånd så redan en dags försening kan leda till en sådan förseningsavgift. Totalt kan tre förseningavgifter ges bolaget.


2. Likvidationsplikt

Om det går 11 månader utan att en komplett årsavgift skickas in så kan det bli beslut om tvångslikvidation vilket betyder att bolaget behöver lägga ned sin verksamhet.


3. Personligt betalningsansvar

Om ingen komplett årsredovisning kommer in inom 15 månader så finns det risk att styrelseledamöterna får ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder.


4. Bokföringsbrott

Om årsredovisningen inte upprättas inom 6 månader från årsbokslut så kan det bedömas som ett bokföringsbrott (oavsett när inlämningen till Bolagsverket görs).

Slutsats

Kraven på årsstämma och årsredovisning ska inte tas lätt på - för det gör inte lagarna som reglerar detta och inte heller myndigheterna som tillämpar dessa lagar och regler. Så se till att vara ute i god tid och säkerställ att alla delar som ska ingå i en årsredovisning finns med samt att formalia kraven beaktas så blir det inget skäl för onödig huvudvärk.


Stockholm, 2023-01-12

Författare: Katarina Strandberg

bottom of page