top of page

Kommersiell avtal

Breakup Fee

Att förhandla och förbereda en affär kan vara dyrt - om hur du undviker att stå med höga kostnader om affären misslyckas

Det kan vara dyrt att förhandla och förbereda en affär. Redan innan avtal är signerat kan du behöva dra på dig kostnader för allt från att ta fram avtal och dokument, till att söka tillstånd, genomföra resor osv. Så om affären misslyckas - och det inte är ditt fel - kan det vara bra om du redan innan du började dra på dig kostnaderna. förhandlat fram en ersättningsrätt för dessa om affären misslyckas.

Att förhandla och förbereda en affär kan vara dyrt

Eftersom det är kostsamt att förhandla och förbereda inför en kommersiell affär, ett företagsförvärv eller en större investering, kan du som driver bolag och du som funderar på att ingå partnerskap, investera i eller köpa bolaget, med rätta oroa dig för att dra på dig stora kostnader under förhandlingen fram till att avtal skrivs på av båda parter.


Trots allt, innan avtalet är påskrivet finns det ju osäkerheter om ni faktiskt kommer att komma överens och du kan inte kontrollera om din motpart backar ur i sista sekund. Särskilt du som köpare av ett bolag, och du som annars förväntas ta på dig mest kostnader för att ta fram avtal(en), genomföra en företagsgranskning (due diligence) eller på andra sätt lägga tid och resurser under en förberedande fas, kan känna oro för att det ska visa sig vara bortkastat.


För dig som driver ett mindre bolag kan det bli extra bekymmersamt om en affärspartner du vill göra affärer med, en investerare vars investering du hungrar efter, eller en köpare av din verksamhet kräver anpassningar, arbete med någon form av due diligence och att du ska acceptera en exklusivitet (eller no-shop villkor) som betyder att du inte får diskutera och förhandla med andra affärspartners, investerare eller köpare under en given tidsperiod.


För dig som investerare i, eller köparen av, ett bolag kan kostnaderna dra iväg ordentligt på grund av att du är den part som i regel drar på dig mest kostnader i samband med genomförande av due diligence – den djuplodande granskningen av företaget som du behöver göra för att säkerställa att du vill ta över bolaget och till vilket pris. Givet att företag köps i befintligt skick – enligt principen "buyer beware" - så är det du som behöver veta vad du ger dig in i innan du för över några pengar, och det vore olämpligt att ta genvägar vad gäller själva företagsförvärvsprocessen. Så kostnaderna under processen är svåra att undvika.


Men även om förhandlingsprocess kräver kostnader och resurser av dig, så finns det sätt att skapa ett rimligt skydd för fallet då affären, oväntat eller utan att du velat det, misslyckas och något slutligt avtal aldrig skrivs under. Ett sådant sätt att skapa ett skydd för att ha dragit på sig kostnader som visar sig ha varit värdelösa är att tidigt i processen förhandla fram en s.k. breakup fee.


När avtalar man om en breakup fee?

En större affär, såsom ett företagsförvärv, brukar som ett första steg, inledas med att parterna tecknar ett icke bindande term sheet där huvudsakliga villkoren för affären beskrivs. Skälet är att man vill säkerställa att man är överens om de huvudsakliga villkoren innan man börjar lägga ner seriösa resurser och kostnader på affären.


I tillägg till de icke-bindande delarna i term sheet så brukar vissa bindande villkor också tas med. Tex är det då fråga om sekretess, avtalad skriftform (vilket betyder att parterna kommer överens om att ingenting är bindande förrän det slutliga avtalet skrivs under), lagval, och exklusivitet. I denna bindande del kan du även kräva att ni lägger in en breakup fee.


En breakup fee behöver inte vara i ett term sheet, det kan vara ett ensamt villkor ni skriver under på, det kan inkluderas i ett Letter of Intent, ett Memorandum of Understanding eller i ett sekretessavtal. Det viktiga är att parterna kommer överens om den i början av förhandlingarna – annars blir det fråga om en kompensationsförhandling i efterhand och sådana är mycket svårare att få igenom och ger därför inte alls samma trygghet.


När man lägger in en breakup fee i början av förhandlingen så ger det dessutom inte bara den ekonomiska kompensationen, den kan också fungera preventivt så att din motpart inte lika lättvindigt bestämmer sig för att hoppa av affären, eller till och med att istället ingå motsvarande affär med någon annan på basis av det bud och det förslag du gett.


Vad är då en breakup fee egentligen?

En breakup fee är slags straffavgift för parten som backar ur. Det är ett åtagande att betala en avgift till den andra parten för att täcka de kostnader och den tid och resurser som denna plöjt ner under processen i tron om att affären skulle gå igenom, och att ingen part skulle dra sig ur i sista sekund. Ett slags rättvisetänk.


Kan tilläggas att när det gäller köp av företag så kallas det i regel för breakup fee om säljaren ska betala den om denne backar ur, och en reverse breakup fee om det är köparen som ska betala om denne backar ur. För enkelhetens skull diskuterar vi båda formerna under breakup fee här.


Varför finns en breakup fee

En breakup fee syftar till att kompensera ena parten för de kostnader denna dragit på sig innan den andre parten backat ur. En breakup fee kan även finnas i bolag där slutliga transaktionen behöver godkännas av aktieägarna och det finns en risk att de säger nej som parterna inte fullt ut kan kontrollera under processen och man tycker att det är rimligare att bolaget får stå risken för att deras aktieägare säger nej genom att bolaget i så fall får plocka motpartens kostnader fram till den punkten.


Hur stor är en breakup fee

Breakup feen kan med fördel relateras till faktiska kostnader – såsom rådgivningskostnader för due diligence, för att ta fram avtal, resekostnader, kostnader för att söka t.ex. bygglov eller andra tillstånd, ta fram projektplan osv. Ett alternativ är att relatera den till värdet på hela affären.


Den kan, som ett alternativ, istället relateras till hur stor affären var i sin helhet, tex 1-3 % av affären i sin helhet.


Avgiften kan därtill göras till en absolut ersättningsskyldighet eller ett tak och så redovisas vilka typer av kostnader, tex kostnader för rådgivare, som ska täckas upp till detta tak.


När ska en breakup fee betalas ut?

Det är inte självklart när en breakup fee ska betalas. Givet att parterna är överens om att inget är bindande förrän hela avtalet slutförhandlas och undertecknas kan det av vissa upplevas som kontraproduktivt om det redan vid term sheet finns en straffavgift om parterna inte kommer överens. Den svagare parten kan, om det är denna som även riskerar att drabbas av en breakup fee, uppleva att den blir för pressad att acceptera en affär på tuffa villkor.


Tex finns en risk att en köpare vill hävda att en säljare backat ur medan säljaren menar att förhandlingarna föll igenom och det därför var båda parternas fel att affären inte blev av.


Fler exempel på händelser då Breakup Fee ska kan triggas:

  1. Ena parten backar ur.

  2. Ena parten backar ur ”without cause”.

  3. En ”materially adverse effect” framkommer som part inte redovisat för och som motparten, om denna vetat, hade medfört att denna aldrig påbörjat den kostsamma förhandlingsprocessen.

  4. Ett nej from myndighet eller aktieägare där man tycker att ena parten ska ta över risken och ansvaret helt eller delvis för kostnader fram till den tidpunkten.

  5. En säljare av en verksamhet tackar nej i slutskedet och säljer till annan part.


Att tänka på när du ingår kostsam förhandlingsprocess

Fundera igenom hur stor sannolikheten är för att affären inte går igenom, och fundera igenom hur mycket kostnader – och din tid och dina resurser i övrigt – som behöver plöjas ner under förhandlingsprocessen innan du säkert vet om affären blir av. Om du driver eget och är en mindre aktör som blir uppvaktad av en större aktör kan det oftast finnas goda chanser att få igenom en breakup fee och därmed få ett bra skydd för dina kostnader om affären inte går igenom.


Överlag kan en breakup fee vara ett smart sätt att säkra upp de kostnader du behöver dra på dig under en förhandlingsprocess när affären fortfarande är osäker. Säkerställ att du -vare sig du har rätt till ersättning eller åtar dig en skyldighet att ersätta din motpart om du drar dig ur – förstår vilka exakta events som triggar breakup fee och hur denna ska beräknas.


Inget av ovan ska ses som juridisk rådgivning i ett enskilt fall utan endast som generell information. Om du har frågor angående framtagande av avtal eller avtalsförhandlingar så nås jag lättast på kat@stgcommerciallaw.com


Stockholm, 2024-07-15

Författare; Kat Strandberg

Att förhandla och förbereda en affär kan vara dyrt

Eftersom det är kostsamt att förhandla och förbereda inför en kommersiell affär, ett företagsförvärv eller en större investering, kan du som driver bolag och du som funderar på att ingå partnerskap, investera i eller köpa bolaget, med rätta oroa dig för att dra på dig stora kostnader under förhandlingen fram till att avtal skrivs på av båda parter.


Trots allt, innan avtalet är påskrivet finns det ju osäkerheter om ni faktiskt kommer att komma överens och du kan inte kontrollera om din motpart backar ur i sista sekund. Särskilt du som köpare av ett bolag, och du som annars förväntas ta på dig mest kostnader för att ta fram avtal(en), genomföra en företagsgranskning (due diligence) eller på andra sätt lägga tid och resurser under en förberedande fas, kan känna oro för att det ska visa sig vara bortkastat.


För dig som driver ett mindre bolag kan det bli extra bekymmersamt om en affärspartner du vill göra affärer med, en investerare vars investering du hungrar efter, eller en köpare av din verksamhet kräver anpassningar, arbete med någon form av due diligence och att du ska acceptera en exklusivitet (eller no-shop villkor) som betyder att du inte får diskutera och förhandla med andra affärspartners, investerare eller köpare under en given tidsperiod.


För dig som investerare i, eller köparen av, ett bolag kan kostnaderna dra iväg ordentligt på grund av att du är den part som i regel drar på dig mest kostnader i samband med genomförande av due diligence – den djuplodande granskningen av företaget som du behöver göra för att säkerställa att du vill ta över bolaget och till vilket pris. Givet att företag köps i befintligt skick – enligt principen "buyer beware" - så är det du som behöver veta vad du ger dig in i innan du för över några pengar, och det vore olämpligt att ta genvägar vad gäller själva företagsförvärvsprocessen. Så kostnaderna under processen är svåra att undvika.


Men även om förhandlingsprocess kräver kostnader och resurser av dig, så finns det sätt att skapa ett rimligt skydd för fallet då affären, oväntat eller utan att du velat det, misslyckas och något slutligt avtal aldrig skrivs under. Ett sådant sätt att skapa ett skydd för att ha dragit på sig kostnader som visar sig ha varit värdelösa är att tidigt i processen förhandla fram en s.k. breakup fee.


När avtalar man om en breakup fee?

En större affär, såsom ett företagsförvärv, brukar som ett första steg, inledas med att parterna tecknar ett icke bindande term sheet där huvudsakliga villkoren för affären beskrivs. Skälet är att man vill säkerställa att man är överens om de huvudsakliga villkoren innan man börjar lägga ner seriösa resurser och kostnader på affären.


I tillägg till de icke-bindande delarna i term sheet så brukar vissa bindande villkor också tas med. Tex är det då fråga om sekretess, avtalad skriftform (vilket betyder att parterna kommer överens om att ingenting är bindande förrän det slutliga avtalet skrivs under), lagval, och exklusivitet. I denna bindande del kan du även kräva att ni lägger in en breakup fee.


En breakup fee behöver inte vara i ett term sheet, det kan vara ett ensamt villkor ni skriver under på, det kan inkluderas i ett Letter of Intent, ett Memorandum of Understanding eller i ett sekretessavtal. Det viktiga är att parterna kommer överens om den i början av förhandlingarna – annars blir det fråga om en kompensationsförhandling i efterhand och sådana är mycket svårare att få igenom och ger därför inte alls samma trygghet.


När man lägger in en breakup fee i början av förhandlingen så ger det dessutom inte bara den ekonomiska kompensationen, den kan också fungera preventivt så att din motpart inte lika lättvindigt bestämmer sig för att hoppa av affären, eller till och med att istället ingå motsvarande affär med någon annan på basis av det bud och det förslag du gett.


Vad är då en breakup fee egentligen?

En breakup fee är slags straffavgift för parten som backar ur. Det är ett åtagande att betala en avgift till den andra parten för att täcka de kostnader och den tid och resurser som denna plöjt ner under processen i tron om att affären skulle gå igenom, och att ingen part skulle dra sig ur i sista sekund. Ett slags rättvisetänk.


Kan tilläggas att när det gäller köp av företag så kallas det i regel för breakup fee om säljaren ska betala den om denne backar ur, och en reverse breakup fee om det är köparen som ska betala om denne backar ur. För enkelhetens skull diskuterar vi båda formerna under breakup fee här.


Varför finns en breakup fee

En breakup fee syftar till att kompensera ena parten för de kostnader denna dragit på sig innan den andre parten backat ur. En breakup fee kan även finnas i bolag där slutliga transaktionen behöver godkännas av aktieägarna och det finns en risk att de säger nej som parterna inte fullt ut kan kontrollera under processen och man tycker att det är rimligare att bolaget får stå risken för att deras aktieägare säger nej genom att bolaget i så fall får plocka motpartens kostnader fram till den punkten.


Hur stor är en breakup fee

Breakup feen kan med fördel relateras till faktiska kostnader – såsom rådgivningskostnader för due diligence, för att ta fram avtal, resekostnader, kostnader för att söka t.ex. bygglov eller andra tillstånd, ta fram projektplan osv. Ett alternativ är att relatera den till värdet på hela affären.


Den kan, som ett alternativ, istället relateras till hur stor affären var i sin helhet, tex 1-3 % av affären i sin helhet.


Avgiften kan därtill göras till en absolut ersättningsskyldighet eller ett tak och så redovisas vilka typer av kostnader, tex kostnader för rådgivare, som ska täckas upp till detta tak.


När ska en breakup fee betalas ut?

Det är inte självklart när en breakup fee ska betalas. Givet att parterna är överens om att inget är bindande förrän hela avtalet slutförhandlas och undertecknas kan det av vissa upplevas som kontraproduktivt om det redan vid term sheet finns en straffavgift om parterna inte kommer överens. Den svagare parten kan, om det är denna som även riskerar att drabbas av en breakup fee, uppleva att den blir för pressad att acceptera en affär på tuffa villkor.


Tex finns en risk att en köpare vill hävda att en säljare backat ur medan säljaren menar att förhandlingarna föll igenom och det därför var båda parternas fel att affären inte blev av.


Fler exempel på händelser då Breakup Fee ska kan triggas:

  1. Ena parten backar ur.

  2. Ena parten backar ur ”without cause”.

  3. En ”materially adverse effect” framkommer som part inte redovisat för och som motparten, om denna vetat, hade medfört att denna aldrig påbörjat den kostsamma förhandlingsprocessen.

  4. Ett nej from myndighet eller aktieägare där man tycker att ena parten ska ta över risken och ansvaret helt eller delvis för kostnader fram till den tidpunkten.

  5. En säljare av en verksamhet tackar nej i slutskedet och säljer till annan part.


Att tänka på när du ingår kostsam förhandlingsprocess

Fundera igenom hur stor sannolikheten är för att affären inte går igenom, och fundera igenom hur mycket kostnader – och din tid och dina resurser i övrigt – som behöver plöjas ner under förhandlingsprocessen innan du säkert vet om affären blir av. Om du driver eget och är en mindre aktör som blir uppvaktad av en större aktör kan det oftast finnas goda chanser att få igenom en breakup fee och därmed få ett bra skydd för dina kostnader om affären inte går igenom.


Överlag kan en breakup fee vara ett smart sätt att säkra upp de kostnader du behöver dra på dig under en förhandlingsprocess när affären fortfarande är osäker. Säkerställ att du -vare sig du har rätt till ersättning eller åtar dig en skyldighet att ersätta din motpart om du drar dig ur – förstår vilka exakta events som triggar breakup fee och hur denna ska beräknas.


Inget av ovan ska ses som juridisk rådgivning i ett enskilt fall utan endast som generell information. Om du har frågor angående framtagande av avtal eller avtalsförhandlingar så nås jag lättast på kat@stgcommerciallaw.com


Stockholm, 2024-07-15

Författare; Kat Strandberg

bottom of page